Van een bakker kun je geen slager maken

De economische crisis eist ook in de bouwwereld haar tol. Er wordt aangenomen dat ongeveer de helft van de in Nederland werkzame architecten inmiddels werkeloos thuis zit, in een andere branche is gaan werken of als zelfstandig architect aan de slag probeert te gaan. De omvang van zelfs gerenommeerde bureaus is geslonken tot een minimum en het einde lijkt nog niet in zicht.


Op alle mogelijke manieren proberen architecten nu hun ondernemerskwaliteiten aan te boren om het hoofd boven water te houden. Waar ligt de grens? Wanneer is een architect zoveel ondernemer geworden dat hij afbreuk doet aan zijn beroepsidentiteit?


download hier het artikel