Ontwerp/proces

Ontwerpen is wel eens gekarakteriseerd als het nemen van beslissingen in onzekerheid waarbij fouten zwaar worden bestraft. Door de toenemende complexiteit van de procesomgeving is er behoefte ontstaan aan nieuwe mogelijkheden om ontwerpprocessen aan te sturen, het ontwerpmanagement. Ontwerp-management voor het toepassen van strategieën en middelen die leiden tot soepeler processen en betere ontwerpresultaten. Dit is een groot verschil met het traditionele projectmanagement dat is gericht op het indammen van mogelijkheden en het beperken van risico's. Dit boek beschrijft de kenmerken en toepassingsmogelijkheden van ontwerpmanagement in theorie en praktijk.