Architect in de praktijk

‘Architect in de praktijk’ bundelt eerder verschenen artikelen over de architect als ondernemer. Het boek bestaat uit een deel A met artikelen die een breed perspectief op de dagelijkse architectenpraktijk geven. Deel B behandelt een groot aantal concrete, praktische tips voor verschillende onderwerpen waar de ondernemende architect tegenaan loopt. Voorbeelden zijn Public Relations,  acquisitie en administratie. Ook het faillissement en internationaal opereren komen aan de orde. Deze tips zijn lichte bewerkingen van artikelen die ik eerder voor ‘de Architect’ heb geschreven.