Drijvend Stadspark Groenland

RNW conceptdesign nam het initiatief om een drijvend stadspark te bouwen in de Schiehaven van Rotterdam. GROENLAND is meer dan een openbaar park: er wordt gezorgd voor verrassende programmering in de vorm van presentaties, optredens en kleinschalige culturele en creatieve evenementen. Om haar groene karakter te benadrukken is duurzaamheid de rode draad in de ontwikkeling en programmering van GROENLAND. RNW vroeg Van Doorn. om hun te ondersteunen bij het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie in opdracht

van de Gemeente Rotterdam. Deze studie bestond ondermeer uit het onderzoeken van de technische en juridische haalbaarheid, het maken van een investerings- en exploitatiebegroting en het werven van sponsorgelden.

Colofon


Opdrachtgever

RNW conceptdesign, Rotterdam

Projectduur

november 2008 - januari 2009

Ontwerp en afbeeldingen

RNW conceptdesign