Uitbreiding Rietveld Academie / Sandberg Instituut

De huisvesting van de Rietveld Academie / Sandberg Instituut voldoet niet meer. De beschikbare onderwijsruimte heeft niet overal de gewenste kwaliteit en is bovendien verspreid over verschillende locaties. Daarom wordt een uitbreiding op het eigen terrein met ca 3.500 m2 voorbereid. In samenhang daarmee worden ook de bestaande gebouwen aangepakt. Van Doorn. begeleidt het project. Tot de werkzaamheden behoren het uitwerken van het projectinitiatief, het voorbereiden van de selectieprocedure en het ontwikkelen van het globale Programma van Eisen. Een bijzondere

uitdaging zit in het ontwikkelen van een strategie voor het innovatieve ontwerpproces, waarin studenten en medewerkers van de academie zelf het voortouw nemen. 

Colofon


Opdrachtgever

Rietveld Academie / Sandberg Instituut, Amsterdam

Projectduur

januari 2011  - heden

Vormgeving projectkrant (foto links):

Alexander Shoukas