Sociaal Duurzame Woonwijk Almere Noord

Voor de uitbreidingswijk Hout Noord heeft de Gemeente Almere de ambitie een ‘sociaal duurzame wijk’ te ontwikkelen. Dit concept moet een tegenwicht vormen voor de Vinex wijken die in navolging van de naoorlogse woonwijken op termijn hun waarde als aantrekkelijk woonmilieu dreigen te verliezen. Om de juiste kennis, kunde en middelen bij elkaar te brengen, werd voor deze opgave een competitie onder woningbouwcorporaties opgezet. Van Doorn. werd ingeschakeld om de finale ontwerpfase voor Vestia te begeleiden.

Colofon


Opdrachtgever

Vestia, Rotterdam

Projectduur

november 2008 – januari 2009

Ontwerp en impressies (boven)ZandbeltVandenBerg

Vormgeving projectdocumenten (links)Branson Company